Obchodní právo

zakládání a změny obchodních korporací včetně přípravy smluvních dokumentů
zastupování při valných hromadách
příprava návrhů na zápis do veřejného rejstříku, včetně změn
sepisování obchodních smluv a listin
vymáhání pohledávek z různých obchodně právních vztahů