Ostatní

provádíme ověřování podpisů na listinách
poskytujeme advokátní úschovu listin a finančních prostředků zejména v souvislosti s vyplacením peněžitého plnění u kupních smluv, dohod o narovnání atd.