Pracovní právo

poskytujeme právní pomoc jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům
příprava pracovních a dalších smluv, dohod o pracovní činnosti a o provedení práce
příprava dalších pracovněprávních dokumentů - zejména dohody o skončení pracovního poměru, výpovědi z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti, konkurenční doložky, dohody o srážkách ze mzdy
řešení pracovněprávních sporů - příprava právních stanovisek k sporným otázkám
zastupování v soudních sporech
zastupování při uplatnění nároků vyplývajících z pracovního poměru - zejména nároků na náhradu škody a nároků z neplatně rozvázaného pracovního poměru