Rodinné právo

zastupování v řízení o určení výživného nezletilým i zletilým dětem (případně jeho zvýšení či snížení)
zastupování v řízení o určení výživného manželky, manžela (případně jeho zvýšení či snížení)
zastupování v řízení o úpravě péče nezletilých (svěření do společné péče, střídavé péče, péče pouze jednoho z rodičů, úprava styku s rodiči a jinými příbuznými)
zastupování v rozvodovém řízení včetně majetkového vypořádání mezi manžely (sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů, zastupování v řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů)
zastupování v řízení o schválení právního jednání za nezletilého