Právo směnečné a šekové

právní posouzení směnek
uplatnění nároků ze směnek
zastupování ve směnečném řízení