Správní a daňové právo

zastupování v obecném správním řízení včetně sepisu úkonů
zastupování ve správních řízeních podle zvláštních právních předpisů (zejména stavebních), včetně sepisu úkonů
zastupování v části řízení ve věcech daňových
zastupování v řízení o správních deliktech a přestupcích
zastupování v řízení před katastrálním úřadem, včetně podávání návrhů na zápis do katastru nemovitostí
zastupování při podávání správních žalob a v řízení o nich