Trestní právo

obhajoby vybraných trestných činů - zejména trestných činů majetkových a hospodářských
sepisování trestních oznámení
zastupování poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody
zastupování zúčastněných osob a v případech zajištění věcí