Mgr. Martin Štuksa

Advokátní kancelář


Více

Advokátní kancelář se zabývá všeobecnou právní agendou.

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele si Advokátní kancelář Mgr. Martina Štuksy dovoluje upozornit své klienty z řad fyzických osob, kteří vstupují do smluvních vztahů s advokátní kanceláří jako spotřebitelé, na možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb, před Českou advokátní komorou. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří, může se klient, jako spotřebitel, obrátit na Českou advokátní komoru s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Další informace týkající se mimosoudního řešení sporů jsou zveřejněny na internetových stránkách České advokátní komory na webové adrese www.cak.cz.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) advokátní kancelář Mgr. Martina Štuksy poskytuje subjektům osobních údajů v souladu s článkem 12 obecného nařízení veškeré zákonné informace. Tyto informace jsou ke stažení v přiloženém odkazu Informace o zpracování osobních údajů.pdf.